Rosalía e a AS-PG: música, cinema, ensaio para espallar verdades agachadas.

  AS-PG
  De AS-PG

  Non é propio desta páxina facer un relatorio exhaustivo, mais si mencionar algunhas obras que constituíron un fito na interpretación da obra rosaliana que foron postas á disposición do público lector pola AS-PG.

   

  Análise Sociolóxica da obra de Rosalía de Castro (1988).

  Foi a tese de doutoramento de Francisco Rodríguez -a primeira presentada nunha universidade galega sobre a escritora- que significou un salto cualitativo no coñecemento do mundo e da experiencia rosalianas.

   

  Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria (A persoa e a obra de onte a hoxe).

  Este libro hai que inserilo dentro do esforzo colectivo por nos facer conscientes do noso propio valor, neste caso do valor dunha obra literaria e dunha muller, Rosalía de Castro, que transcenden o campo da literatura por seren sintomáticas da aspiración e do dereito á existencia do pobo galego, e tamén dunha perspectiva da historia e do mundo xenuína e moi esclarecedora, imprescindíbel. Un texto rigoroso analítico e o manexo de fontes históricas abondosas, característicos do seu autor, topamos cun texto de fácil, entretida e suxerinte lectura, un libro que nos vai descubrir a personalidade auténtica de Rosalía, libre dos prexuízos e estereotipos aínda dominantes.

   

  Os ollos  Os ollos que falan

  Este traballo de Tempo Catro mostra unha Rosalía actual e viva, capaz de comunicar con nós a través de temas como a conciencia sobre Galiza e o seu estado,  o amor e o desamor, a parella, o erotismo e a sexualidade, en claves nada convencionais, por certo. Todos estes temas, e moitos máis,  abrollan nestes cantares feitos música con ritmos de valse ou de fado; de salsa ou de xota; de mazurca ou pasodobre.


   

  I ante aquel silencio mudo.

  silencio  Un video documental que Descobre unha Rosalía comprometida e rebelde. Ofrece un xeito de ler a súa obra e a súa personalidade contextualizado co tempo en que lle tocou viviu á nosa grande poeta, pero á vez unha lectura inserida na realidade actual.


   

   

  Daquelas que cantan.

   

  Tamén as tecnoloxías da información e a comunicación e as novas formas de lectura teñen atraído a atención da AS-PG para divulgar a obra rosaliana. Neste sentido, cabe salientar o portal titulado  Daquelas que cantan (http://bitaculas.as-pg.com/literaria/) onde, semana a semana, se foron publicando todos os poemas de Follas Novas e Cantares Gallegos. . Os dous textos citados, Follas novas e Cantares Gallegos, foron tamén publicados pola AS-PG en papel.

  Trivial.gz

  O interese da AS-PG por Rosalía levou a entidade a crear plataformas de relación aberta e de intención claramente pedagóxico-social, entre a sociedade e o sistema educativo, dando lugar a actividades tipo “cazas do tesouro” e outras destinadas ao uso escolar e mesmo a incluír no Trivial.gz, un xogo de trivial en liña con máis de oito mil usuarios e usuarias rexistradas, un tema sobre Rosalía con varios centos de preguntas.