Toponimízate

    AS-PG
    De AS-PG
    http://xornaldebetanzos.gal/comarca/mino/presentan-mino-toponimizate-riqueza-dos-microtoponimos/

    A excepcional riqueza toponímica de Galicia e a necesidade de preservala porque “é un compromiso colectivo como foi a súa creación”, como explica o presidente da Real Academia Galega Víctor Freixanes, é o obxectivo da campaña Toponimízate.