Dicionario de termos literarios

    AS-PG
    De AS-PG
    http://literaturagalega.as-pg.gal/termos-literarios/a.html

    Seguimos completando a Historia da Literatura, proxecto cofinanciado pola Deputación da Coruña. Incorporamos as primeiras cen palabras dun Dicionario de termos literarios, con exemplos.

    En breve outras novidades ....