Dicionario de termos literarios

    AS-PG
    De AS-PG
    http://literaturagalega.as-pg.gal/termos-literarios/a.html

    Un pequeno dicionario de termos literarios como complemento á HLG. Pequeno polo de agora mais con vontade de medrar.

    Información extraída da Historia da Literatura Galega, proxecto cofinanciado pola Deputación da Coruña.