Contra a selectividade. Imaxinación e solidariedade

    Nós Diario
    De Nós Diario
    https://www.sermosgaliza.gal/opinion/marta-dacosta/selectividade-imaxinacion-solidariedade/20190617065631080876.html

    Todo isto vén a conto da nova "selectividade" ou, como lle chaman agora, ABAU (Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade). Cambia o nome, mais continúa a ser a mesma proba que só serve para colocar un filtro e un impedimento que faga aceptábel a desigualdade evidente de que non hai prazas para todos na Universidade (ausencia de recursos destinados ao ensino) e, o que é peor, mantén intacto o prexuízo de que non todas as persoas poden e deben acceder ao ensino superior. Ou acaso dous anos de bacharelato non foron suficientes para demostrar a vontade e os coñecementos do alumnado? Claro que si, mais iso colocaría ás portas das facultades un número de estudantes que o sistema non está disposto a tolerar.