14 de maio. Máis unha instrución da Consellería.

    AS-PG
    De AS-PG
    http://bitaculas.as-pg.gal/blog/2020/05/17/525/

    Desde a AS-PG queremos destacar o esforzo do profesorado galego por adaptarse ás instrucións que a consellaría foi publicando durante estes meses, que modificaban o seu traballo e por resolver os problemas que foron xurdindo neste novo sistema de ensino-aprendizaxe, sen percibir o recoñecemento por parte das institucións.