Día das Letras

http://almanaquedasirmandades.gal/efemeride/dia-das-letras-galegas/2017-05-17/

O 20 de marzo de 1963, coincidindo co centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, os académicos Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, nun texto presentado á Academia, propoñen a celebración do Día das Letras Galegas. No punto 1º e punto 4º do escrito dise:

Con motivo de se celebrar no presente ano o Centenario da pubricación de “Cantares gallegos” de Rosalía de Castro, os membros numerarios que subscriben someten á consideración da Xunta xeneral da “Real Academia Gallega”, a seguinte proposta: