Galeguismo e nacionalismo

    Xoán Costa
    De Xoán Costa
    http://www.sermosgaliza.gal/opinion/manuel-lopez-foxo/galeguismo-nacionalismo-dialogo-imposibel-dialogo-necesario/20170530191108058051.html

    Non temos dúbidas de que foi o propio Piñeiro o que impulsou un combate implacábel contra o ideario nacionalista de Castelao e contra calquera reorganización política do nacionalismo que el non puidese controlar desde a mesa braseiro de Xelmírez 15, 4º.