Sermos Escola, un intercambio de experiencias no ensino

http://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/sermos-escola-intercambio-experiencias-no-ensino/20170928101420061749.html

O primeiro número do Sermos Escola recolle algúns dos proxectos e actividades que desenvolve a AS-PG e mergúllase no primeiro instituto da Galiza, así como as súas docentes pioneiras. A respeito das experiencias, dáse conta do proxecto de reciclaxe da escola infantil Pasiños do Concello de Abegondo, da Innovación en audioloxía protésica desde o CIFP Ánxel Casal-Monte Alto e do proxecto A lus do mundo, do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz.