Dolores Lorenzo

    AS-PG
    De AS-PG
    http://almanaquedasirmandades.gal/efemeride/dolores-lorenzo-salgado/2017-11-10/

    O 10 de novembro de 1905 nace Dolores Lorenzo Salgado. Dolores Licenciada en Químicas e Farmacia entrará no Seminario de Estudos Galegos en 1929. O seu traballo de ingreso na institución titulábase Sobre la presencia de la magnetita en las arenas de las playas gallegas, e foi realizado en colaboración con Parga Pondal, director da Sección de Xeoquímica.