Viñeron de África os Celtas?

http://historiadegalicia.gal/2017/08/os-celtas-vineron-de-africa/

Se entendemos por celtas aos habitantes das partes máis occidentais de Europa, entón, o fundamental do substrato celta procede do norte de África e non do norte de Europa.