Castelán 3 - Galego 1

https://www.sermosgaliza.gal/articulo/lingua/cada-traballos-fin-grao-master-usc-fanse-castelan-so-galeo/20180617173838069874.html

O castelán é amplamente maioritario: 74% dos TFG e 71% dos TFM na Universidade de Compostela.

En 2017 defendéronse na Universidade de Compostela 3.309 traballos de fin de grao (TFG) e 1.164 traballos de fin de master (TFM). En ambos os dous casos, o castelán foi o idioma elixido pola ampla maioría dos estudantes: en tres de cada catro traballos ese é o idioma empregado, mentres que o galego fica reducido a un de cada catro