O Pórtico da Gloria: o que ocultan

https://www.sermosgaliza.gal/opinion/francisco-rodriguez/portico-da-gloria-ocultan/20180702195937070280.html

Un bon artigo de Francisco Rodríguez sobre o contexto do Pórtico da Gloria. "a catedral románico-gótica de Compostela, e o seu Pórtico da Gloria, en particular, son inseparábeis e inexplicábeis, sen a existencia dun reino, o de Galiza, e sen o que representaron dous reis galegos, Fernando II e Afonso VIII, soterrados no Panteón Real da Catedral. E para que non quede dúbida: ambos presumían de seren trobadores en lingua galega, o seu idioma natural, ambos foron educados pola clase dirixente galego-portuguesa (Trava e Arias), ambos casaron con princesas portuguesas coa vista posta na reunificación, ambos mantiveron alianza cos almohades e convivencia cos xudeus"