O estatuto d0 36

https://www.acalexandreboveda.gal/estatuto-do-36/

Entre 1931 e 1945 desenvolveuse un intenso proceso en favor do recoñecemento nacional da Galiza, a partir da aprobación dun “Estatuto de Autonomía”. Tratábase de darlle corpo legal ao país, contando cun Parlamento propio; recoñecendo legalmente o idioma da Galiza e o seu feito diferencial, tecido ao longo de séculos.