Xaquín Lorenzo, Xocas: estudoso da nosa memoria

    AS-PG
    De AS-PG
    https://www.acalexandreboveda.gal/xaquin-lorenzo-xocas/

    Xaquín Lorenzo naceu o 23 de xuño de 1907 en Ourense, na rúa da Paz, nesa mesma rúa (enfronte) onde naceron Otero Pedrayo e Vicente Risco. Tras iniciar estudos de Filosofía e Letras, Dereito e Historia, finalmente licenciarase en Filosofía e Letras en Zaragoza.

    Dos anos universitarios son as súas primeiras publicacións e tamén o contacto co Seminario de Estudos Galegos, no que ingresará en 1926 cun traballo sobre o carro. Os seus traballos de Etnografía, Folclore e Historia, aparecen en moitos casos na revista Nós.