Cantiga

Carta escrita por Curros en maio de 1907 en que explica a orixe do seu poema Cántiga.

Cántiga, segundo nos di o propio Curros,  é a primeira poesía que escribiu “no dialeuto patrio”, xustamente na tarde do 5 de xuño do 1869. Tiña 17 anos e aínda era estudante. O autor anotou a letra na marxe da lección décima do manual  de  Colmeiro, Economía  política, o texto do foi que o seu primeiro poema.

Tempo despois “Cántiga” foi musicada e converteuse nun dos temas máis coñecidos.