Sermos Escola

Sermos Escola

Administrador: AS-PG

Membros: 19

Descrición:

Sermos Escola é un caderno elaborado pola AS-PG e publicado por Sermos Galiza que ten como propósito servir de plataforma de intercambio de experiencias en diferentes etapas e niveis educativos así como ofrecer reseñas de material didáctico, entrevistas e aproximación á nosa historia escolar. Vaise publicar cada dous meses. Compleméntase con este espazo aberto á colaboración, participación. Configúrase como grupo aberto ao que calquera pode unirse